Политика за поверителност на данните

Оценяваме интереса Ви към нашата компания и искаме да се чувствате сигурни по отношение на защитата на Вашите лични данни, когато посещавате нашия уеб сайт. По-конкретно, отбелязваме, че спазваме новите изисквания на Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз („ОРЗД“).

Администраторът на данни по отношение обработването на Вашите лични данни на уеб сайта: www.mezym.bg (наричан по-долу: „уеб сайт“) е “Берлин-Хеми/А. Менарини България” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. Цариградско шосе № 90, Бизнес център Капитал Форт, ет. 19; EИК: 203656990.

Можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни на следния адрес: A. Menarini Research & Business Service GmbH, Datenschutzbeauftragter, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin или да изпратите имейл на адрес: dpo.bulgaria@berlin-chemie.com.

Нашето дружество се отнася много сериозно към защитата на Вашите лични данни. Лични данни са всички данни, които се отнасят до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, като име, адрес и имейл адрес. Когато посещавате нашия уеб сайт, ние събираме лични данни, които обработваме в съответствие с приложимите разпоредби за защита на личните данни.

Съхраняваме Вашите данни само за периода, за който това е необходимо за функционирането на нашия уеб сайт и свързаните с него услуги или сме задължени за това по силата на дадена нормативна разпоредба.

С тази политика за поверителност на данните бихме искали да Ви информираме за личните данни, които събираме по време на посещението Ви на нашия уеб сайт и как се използват тези данни.

Тази онлайн политика не е насочена към деца на възраст под 16 години.

Лични данни, обработвани при посещение на нашия уеб сайт

Когато уеб сайтът ни се използва само за информационни цели, т.е. Вие не се регистрирате и не ни предоставяте информация по друг начин, ние обработваме единствено личните данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Ако искате да прегледате нашия уеб сайт, ние ще съберем следните данни, които са технически необходими за показването на нашия уеб сайт и за гарантиране на стабилността и сигурността му (правното основание за това е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД):

 • IP адрес
 • Дата и час на посещението
 • Часова разлика спрямо средното гринуичко време (GMT)
 • Съдържание на заявката (конкретен сайт)
 • Статус на достъп/HTTP код на състояние
 • Количеството прехвърлени данни във всеки отделен случай
 • Уеб сайт, от който е отправено искането
 • Браузър
 • Операционна система и нейния интерфейс
 • Език и версия на софтуера на браузъра

Данните се съхраняват за период от 7 (седем) календарни дни, като след изтичането му се изтриват автоматично.

Използване на бисквитки

Подробна информация за бисквитките, които използваме, можете да намерите тук, както и по всяко време да промените настройките на бисквитките.

Задължителните бисквитки са необходими за правилното функциониране на уеб сайта. Бисквитките представляват малки текстови файлове, създадени автоматично от браузъра Ви и съхранявани на Вашето устройство (например лаптоп, таблет, смартфон), когато посещавате нашия уеб сайт. Информацията, която възниква във връзка с конкретно използвано устройство, се съхранява в бисквитката. Това не означава, че ние сме в състояние да Ви идентифицираме директно. Използването на бисквитки има за цел да направи ползването на нашите услуги по-приятно за Вас. Така например ние използваме сесийни бисквитки, за да разпознаем, че вече сте посетили отделни страници на нашия уеб сайт. Такива бисквитки се изтриват автоматично, след като напуснете нашия уеб сайт.

За удобство на потребителите ние използваме и временни бисквитки, които се съхраняват на Вашето устройство за точно определен период от време. Ако посетите отново нашия сайт, за да използвате услугите ни, веднага се отчита, че вече сте посещавали нашия уеб сайт, както и конкретните въвеждания, които сте направили и настройките, които сте избрали, така че не е нужно да въвеждате всичко отново.

Поради важната им роля за функционирането на сайта, Вие не може да отказвате задължителните бисквитки. Правното основание за обработването на лични данни е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД, във връзка с договореното предоставяне на нашите услуги.

Също така, с Ваше съгласие (член 6, параграф 1 от ОРЗД), използваме бисквитки, за да записваме и анализираме статистически използването на нашия уеб сайт с цел да оптимизираме услугите си и да представим информация, специално предназначена за Вас. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаваме посетителите, които посещават отново нашия уеб сайт. Тези бисквитки се изтриват автоматично след 30  (тридесет) дни. Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време без последици и с бъдещ ефект. За да го направите, променете Вашите настройки на бисквитките.

Повечето браузъри приемат бисквитките автоматично. Можете да коригирате настройките на браузъра си така, че да не се съхраняват бисквитки на устройството Ви или да се появява известие всеки път, преди да бъде зададена нова бисквитка. Пълното дезактивиране на бисквитките обаче може да доведе до ситуация, при която да не сте в състояние да използвате в пълна степен всички функции на нашия уеб сайт.

Обработване на данни по време на контакт

Чрез нашата форма за контакт Вие можете да зададете въпрос относно, или да изпратите съобщение, свързано с, нашите продукти и услуги, като ни предоставите (а) следната незадължителна информация: форма на обръщение, академична титла, длъжност и месторабота, държава, телефон, факс и (б) следната задължителна информация: собствено име, фамилия и и-мейл адрес. Използването на формата за контакт е напълно доброволно.

В случай че Вие се свържете с нас по електронната поща или използвайки посочената на уеб сайта ни форма за контакт, ние запазваме информацията, която ни предоставяте (например имейл адреса Ви, евентуално Вашето име и телефонен номер), за да можем да отговорим на поставени от Вас въпроси.

Запазваме информацията, която ни предоставяте, за да можем да комуникираме с Вас (правното основание за това е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД).

Ако ни предоставите информация относно възможни нежелани реакции на нашите лекарствени продукти, ние сме законово задължени да обработваме и съхраняваме тази информация (правното основание за това е член 9, параграф 2, буква и) от ОРЗД).

Изтриваме получените данни в този контекст, когато съхранението им вече не е необходимо за изпълнение на една от посочените цели или пък ограничаваме тяхното обработване съгласно вменените ни със закон задължения за съхранение.

Google (Universal) Analytics

В случай че сте предоставили Вашето съгласие и за периода, за който сте го предоставили, ние използваме Google (Universal) Analytics, услуга за уеб анализи, предоставяна от Google Inc. със седалище и адрес на регистрация в САЩ, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043. Ние използваме Google (Universal) Analytics, за да можем да анализираме и регулярно да подобряваме използването на нашия уеб сайт. Получаването на статистически данни ни дава възможност да подобрим услугите си и да ги направим по-интересни за Вас като потребител. Правното основание за използването на Google (Universal) Analytics е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД (съгласиe).

Google (Universal) Analytics използва техники като бисквитки – текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви – които позволяват анализиране на начина, по-който използвате уеб сайта. Информацията относно използването от Вас на този уеб сайт обикновено се предава на сървър на Google Inc. в САЩ и се съхранява там. Когато обаче IP адресът е анонимизиран на този уеб сайт, същият се съкращава преди прехвърлянето му към държави членки на Европейския съюз или други държави, подписали Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google Inc. в САЩ и се съкращава там.

Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време без последици и с бъдещ ефект. За да го направите, променете Вашите настройки на бисквитките.

Можете да предотвратите събирането и изпращането до Google Inc. на данните, генерирани от бисквитката във връзка с Вашето използване на уеб сайта (включително IP адреса Ви) и обработването на данните от Google Inc., като изтеглите и инсталирате добавката за браузъра чрез следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Google Tag Manager

На този уеб сайт се използва Google Tag Manager. Google Tag Manager е решение на Google Inc., което дава възможност на дружествата да управляват маркерите на уеб сайтовете си чрез интерфейс. Инструментът Google Tag Manager не използва бисквитки и не събира лични данни. Инструментът дава възможност за създаване на други маркери, които от своя страна могат да събират данни. Google Tag Manager няма достъп до тези данни. Ако е извършено дезактивиране на ниво домейн или бисквитки, това остава в сила за всички проследяващи маркери, въведени от Google Tag Manager.

Google DoubleClick

В случай че сте предоставили Вашето съгласие и за периода, за който сте го предоставили, ние използваме Google DoubleClick. Google DoubleClick е услуга, предоставяна от Google Inc. Google DoubleClick използва бисквитки, за да Ви показва реклами, свързани с Вашите интереси. Правното основание за използването на Google DoubleClick е член 6, парагарф 1, буква а) от ОРЗД (съгласие).

Например, бисквитките събират данни, които показват кои от нашите продукти са от интерес за Вас. Въз основа на тази информация ние можем да Ви показваме и оферти на уеб сайтове на трети страни, които съответстват на Вашите интереси, както подсказва предишното Ви потребителско поведение. Събирането и оценката на потребителското Ви поведение се извършва анонимно и не ни дава възможност да Ви идентифицираме. По-конкретно, информацията не се обединява с Вашите лични данни.

Бисквитката се изтрива автоматично след 30 (тридесет) дни.

Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време без последици и с бъдещ ефект. За да го направите, променете Вашите настройки на бисквитките.

В допълнение, Вие бихте могли да промените настройките си за показване на реклами, свързани с Вашите интереси, чрез мениджъра на Google за настройка на рекламите. Информация за това можете да намерите тук: https://www.google.com/settings/ads/onweb.

Можете да намерите допълнителна информация и разпоредбите за поверителност на данните, отнасящи се до рекламата и Google в Декларацията за поверителност на данните на Google и условията за ползване на Google: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords

В случай че сте предоставили Вашето съгласие и за периода, за който сте го предоставили, ние използваме Google AdWords и проследяваме реализациите, за да измерваме ефективността на отделни реклами, оферти и функции. За тази цел се появява бисквитка, веднага след като кликнете върху реклама в Google. Тази бисквитка не е предназначена за лична идентификация, а има за цел да ни позволи да проверим дали ще се върнете на уеб сайта ни в рамките на валидността на бисквитката от 30 (тридесет) дни.

Всеки клиент на AdWords получава различна бисквитка. Поради това клиентите на AdWords не могат да проследят бисквитките чрез уеб сайта. Информацията, получена от бисквитката за проследяване на реализациите, има за цел да състави статистически данни за проследяването на реализациите за клиенти на AdWords, които са избрали проследяване на реализациите. Получаваме информация за общия брой потребители, които са кликнали върху съответната реклама и са препратени към уеб сайт с маркер за проследяване на реализациите.

Можете да деактивирате за постоянно съхранението на тази бисквитка за проследяване на реализациите на Google, като промените настройките на браузъра си.

Правното основание за използването на Google AdWords е член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД (съгласие). Вие можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време без последици и с бъдещ ефект. За да го направите, променете Вашите настройки на бисквитките.

Моля, кликнете тук за допълнителна информация относно защитата на данните в Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy и https://services.google.com/sitestats/en.html. Алтернативно, можете да посетите уеб сайта на Инициативата за мрежова реклама [Network Advertising Initiative] (NAI) http://www.networkadvertising.org.

Получатели на лични данни и прехвърляне на данни към трети държави

Нежелани реакции

Ако узнаем за възможни случаи на нежелани реакции към някой от нашите продукти, ние сме законово задължени да ги документираме и да споделим съответната информация, включително и лична информация, с властите по света и когато е необходимо за по-нататъшна оценка, да се свържем със страните, подали сигнала.

Упражняване на права

С цел упражняване и защита на нашите права или защита правата на трети страни, може да се наложи предаване на Вашите данни на притежатели на такива права, консултанти или други органи.

Външни доставчици на услуги за обработване на данни:

Използваме доставчици на услуги, които ни подпомагат в изпълнението на нашите услуги. Тези доставчици на услуги обработват Вашите данни от наше име, в съответствие с нашите указания и под наш надзор единствено за целите, описани в тази политика за поверителност. Тези доставчици на услуги могат да се намират и извън ЕС. Ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме, че предоставените от Вас лични данни са адекватно защитени в съответствие с действащото европейско законодателство за защита на личните данни. При необходимост ние използваме стандартни за ЕС договорни клаузи за осигуряване на адекватно ниво на защита на данните.

Защита на данните

Използваме технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим Вашите лични данни срещу злоупотреба, загуба, унищожаване или срещу достъп на неоторизирани лица. Нашите мерки за сигурност са в съответствие със съвременното технологично ниво.

Вашите права и информация за контакт

Общи права

Бихме искали да Ви информираме за различните Ви права като субект на данни (член 4, точка 1), от ОРЗД). Повече информация за Вашите права можете да намерите в чл. 15 - 21 от ОРЗД и чл. 32 - 37 от Федералния закон за защита на данните.

За да упражните правата си, моля, свържете се с нашия служител по сигурността на данните. Ще намерите необходимата информация за контакт в горната част на тази Политика за поверителност.

Право на достъп

Имате право да поискате информация за това кои Ваши лични данни сме събрали и обработили. Това включва информация за целите, за които се използват такива данни, и времето за съхранение на тези данни, както и информация за получателите или категориите получатели, на които данните ще бъдат разкрити. Освен това имате право да получите копие от Вашите лични данни, които са в процес на обработка.

Право на коригиране

Имате право на коригиране на лични данни, които не са или вече не са точни. Също така имате право на допълване на непълни лични данни. Препращаме корекции на Вашите лични данни на трети страни, когато това се изисква по закон.

Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“)

Имате право на изтриване на Вашите лични данни от нас, когато е приложимо едно от следните:

 • Вашите лични данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са събрани или обработени по друг начин или целта е изпълнена;
 • Вие сте оттеглили съгласието си и няма други правни основания за обработката;
 • Възразили сте срещу обработването и няма законни основания за обработката; когато личните данни се обработват за целите на директния маркетинг, възражението Ви е достатъчно, за да приключи обработката;
 • Вашите лични данни са обработени незаконно;
 • Вашите лични данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение съгласно законодателството на Съюза или на държава-членка;

 

Моля, имайте предвид, че правото Ви на изтриване може да бъде ограничено от закона. Правните ограничения включват, но не се ограничават до, член 17, параграф 3 от ОРЗД и § 35 от Федералния закон за защита на данните.

Право на ограничаване на обработката

Имате право на ограничаване на обработката на лични данни, когато се прилага едно от следните:

 • Оспорвате точността на Вашите лични данни; за определен период от време, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
 • Обработката е незаконна и Вие възразите срещу изтриването на личните данни, като вместо това поискате ограничаване на използването им;
 • Ние вече не се нуждаем от личните данни за целите на обработването, но Вие се нуждаете от личните данни за установяване, упражняване или защита на правни претенции, или
 • Възразили сте срещу обработката, но резултатите от проверката дали нашите законни основания отменят Вашите все още се изчакват.

Ще Ви информираме за ограничение съгласно гореспоменатите основания, преди да премахнем ограничението за обработка.

 

Оттегляне на Вашето съгласие

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещ ефект. Вашето заявление за оттегляне на съгласие не трябва да отговаря на формални изисквания. Можете просто да изпратите неформално известие на гореспоменатите адреси за контакт. Това се отнася и за съгласието, дадено преди ОРЗД да влезе в сила (т.е. преди 25 май 2018 г.). Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработката преди оттеглянето.

Право на преносимост на данните

Имате право да получите личните данни, отнасящи се до Вас и предоставени от Вас, в структуриран, широко използван и машинночетим формат и да предадете тези данни на трети страни. Можете да разберете подробности и ограничения от член 20 от ОРЗД. Упражняването на правото Ви на преносимост на данните по никакъв начин не засяга правото Ви на изтриване.

Право на подаване на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, по-специално до Комисаря по защита на данните и свободата на информация в Берлин или до надзорния орган в държавата-членка, в която пребивавате, в която се намира мястото Ви на работа или мястото на предполагаемото нарушение на защитата на данните, ако смятате, че обработването на Вашите лични данни нарушава приложимите закони за защита на данните.

Право на възражение

Съгласно член 21 от ОРЗД имате право да възразите по всяко време на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, ако обработването е основано на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Ако възразите, повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако:

 • Ние сме в състояние да демонстрираме убедителни законни основания за обработката, които отменят вашите интереси, права и свободи, или
 • Обработката служи за установяване, упражняване или отстраняване на правни искове.

Имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни за директен маркетинг, ако ние използваме Вашите данни за такива цели. Ако възразите срещу обработката на лични данни за директен маркетинг, ние повече няма да използваме Вашите лични данни за тази цел.

 

Обновена последно: февруари 2021 год.

 

 

?Често задавани въпроси