Берлин-Хеми/А. Менарини България ЕООД
София 1784, бул. Цариградско шосе 90

Тел. +359 2 454 0950
Факс: +359 2 454 0951

Лекарствен продукт с мултиензими за възрастни. Без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката. За пълна информация, моля, обърнете се към „Берлин-Хеми/А. Менарини България“ ЕООД, София 1784, бул. Цариградско шосе 90, email: bcsofia@berlin-chemie.com
Безплатна линия за съобщаване на нежелани лекарствени реакции 0800 80 828

А 0138/29.07.2020
BG_MEZ-01-2020_10

 

 

?Често задавани въпроси